بوتاکس (Botox) چیست؟

شکل ساختار مولکولی سم بوتولینوم توکسین یا بوتاکس

شکل ساختار مولکولی سم بوتولینوم توکسین یا بوتاکس

«بوتاکس» نام تجارتی و اختصاصی اولین فرآوردۀ تزریقی سم (توکسین) باکتری کلاستریدیوم بوتولینوم (Clotridium botulinum که کاربرد آن برای مصارف درمانی تأئید شد، می باشد.

این دارو برای اولین بار توسط کمپانی آلرگان (Allergan) امریکا به بازار عرضه شد. یکی از موارد تأئید شدۀ کاربرد آین دارو، برطرف کردن موقت برخی از چین و چروک های صورت بود.

از آنجائی که داروی مذکور اولین داروی تأئید شده برای چنین هدفی بود و مدت ها نیز داروی مشابه آن وجود نداشت،

نام خاص و تجارتی این فرآوردۀ دارویی، در مکالمات روزمره، جانشین نام عام و علمی «توکسین بوتولینوم تزریقی» گردید.

در حال حاضر کمپانی های تجاری مختلفی که در کشورهای مختلف جهان در زمینۀ تولید فرآورده های دارویی فعالیت می کنند،

سم و یا به عبارتی دیگر «توکسین بوتولینوم تزریقی» را با نام های تجارتی مختلف تولید و به بازار عرضه می کنند.

بوتاکس آلرگان

بوتاکس آلرگان

با این حال به دلیل سادگی کلمۀ «بوتاکس» و جا افتادگی آن، در محاورات روزمره همچنان از نام تجارتی و خاص «بوتاکس» به جای نام دقیق و عام «توکسین بوتولینوم تزریقی» استفاده می شود.

فرمی از توکسین بوتولینوم که در حوزه و رشتۀ زیبایی غیر جراحی مصرف دارد آمپول تزریقی آن است که قادر است به طور موقت برخی از چین و چروک های صورت را کاهش دهد و یا آن ها را برطرف نماید.

شایعترین مناطق درمان با بوتاکس:

نواحی تزریق بوتاکس

نواحی تزریق بوتاکس

 زیبایی و جوان سازی و درمانی از جمله:

  • خطوط اخم
  • چین های پیشانی
  • چین های گوشۀ چشم ها
  • درمان تعریق شدید

مکانیسم اثر:

تزریق توکسین بو