توضیحات

می توان برای حصول نتیجه ی بهتر در بسیاری از موارد بصورت ترکیبی از پلاسمای سرد و گرم استفاده نمود به عنوان مثال بعد از عمل پلاسمای گرم جهت ترمیم سریع تر و حصول نتایج بهتر از پلاسمای سرد استفاده نمود بدین منظور دستگاه مولتی پلاسما بگونه ای طراحی شده است که برای انواع مختلف پلاسما از جمله پلاسمای گرم و یا اسپارک پلاسمای سرد و پلاسمای FEDBD اپلیکاتورهای مخصوصی دارد و زمانی که هرکدام از اپلیکاتور ها روی قلم پلاسمایی بسته میشود دستگاه ژنراتور پلاسما بطور هوشمند عمل کرده و جهت ایجاد پلاسمای متناظر با هر اپلیکاتوربصورت اتوماتیک اماده میگردد و تنها با فشار دادن دکمه پاور پلاسمای مورد نظر ایجاد میشود.

پلاسمای FEDBD بدین منظور در دستگاه تعبیه شده که علاوه بر خواص دیگر آن هنگام تمام شدن گاز هلیوم شما میتوانید از این نوع پلاسما بجای پلاسمای سرد برای اتمام کار خود تا تعویض کپسول استفاده کنید