توضیحات

کوکتل لاغری لیپوپرو بایواسکین BSK10

محلول کاهنده چربی شکم و پهلو

محلول لیپوپرو با موفقیت از طریق کاهش تعداد سلولهای چربی در ناحیه هدف و از طریق تحریک تجزیه، متابولیسم و حذف چربی با سلولیت و چربی موضعی مقابله می کند.