«آکنۀ شایع» (Acne vulgaris) یا جوش غرور جوانی

جوش غرور جوانی شایع ترین بیماری «واحد مو – چربی» (pielsebaceous unit) پوست می باشد که مشخصاً پوست نواحی صورت، پشت بالا تنه و سینه را درگیر می کند.

پوست نواحی مذکور، دارای بیشترین «واحد پایلوسباسه» (واحد مو – چربی) است و این می تواند دلیل ابتلا پوست مناطق مذکور به آکنه باشد.

یک واحد پایلوسباسه متشکل از یک یا چند فولیکول مو و یک یا چند عدد غدۀ سباسه (غدۀ ترشح کنندۀ چربی) می باشد. به جز پوست کف دست ها و پاها، پشت پاها و لب پائین، غدد سباسه در سایر نقاط بدن وجود دارد.

آکنه وجوش سینه

آکنه وجوش سینه

آکنه وجوش کمر و پشت

آکنه وجوش کمر و پشت

آکنه وجوش صورت

آکنه وجوش صورت

میزان آکنه در جوانان

گرچه جوش غرور جوانی در جوانان شایع است (بیش از 80 % موارد در دوران بلوغ) اما تقریباً تمامی افراد در طول عمر خود به درجات متفاوتی به آکنه دچار می شوند.

آکنه، شایع ترین علت مراجعه بیماران به پزشکان پوست و مو می باشد. 90% نوجوانان به درجات مختلفی مبتلا به آکنه می باشند. سایر فرم های آکنه می توانند همۀ گروه های سنی را مبتلا کنند.

پوست اکثریت بیماران مبتلا به «آکنۀ شایع» چرب می باشد. بین شدت آکنه و مقدار تولید چربی توسط غدد چربی پوست ارتباط وجود دارد. در بیماران مبتلا به «آکنۀ شایع»، پس از بهبودی آکنه نیز ممکن است ترشح بیش از حد چربی ادامه یابد.

این واقعیت نشانگر آن است که به جز افزایش ترشح چربی توسط غدد چربی، عوامل مهم دیگری م