توضیحات

کاربرد های کوکتل مزوتراپی گلوتامکس سی توسکانی TOSKANI GLUTAMAX-C

گلوتاتیون احیائی 2% +vit c +vit E

خصوصیات گلوتامکس سی توسکانی

گلوتاتیون یک تری پپتید می باشد که از L- سیستئن، L- گلوتامیک اسید و گلیسین تشکیل شده است. به دلیل نحوه اتصال این سه آمینواسید و خصوصیات پیوند بین آنها، گلوتاتیون احیائی یک آنتی اکسیدان قوی است که به محافظت از سلولها در برابر گونه های اکسیژن فعال نظیر رادیکال های آزاد و پراکسیدها کمک می کند.

گلوتاتیون عملکردهای بسیاری دارد:

  1. گلوتاتیون آنتی اکسیدان اندوژن اصلی تولید شده توسط سلولها است که مستقیما در خنثی سازی رادیکال های آزاد و ترکیبات اکسیژن دار واکنشگر و همینطور در ابقاء آنتی اکسیدان های اگزوژن مانند ویتامین های C و E در فرم احیائی (فعال) نقش دارد.
  2. گلوتاتیون از طریق گانژوگاسیون مستقیم، بسیاری از زنوبیوتیک ها (ترکیبات خارجی) و عوامل سرطانزا (آلی و غیرآلی) را حذف می کند.
  3. سیستم ایمنی بدن برای استفاده کامل از پتانسیل خود نیاز به گلوتاتیون دارد برای مثال، تعدیل ارائه آنتی ژن به لنفوسیت ها که تولید سیتوکین ها را تحت تاثیر قرار می دهد و نوع پاسخی که توسعه می یابد (ایمنی هومورال یا سلولی)، افزایش تکثیر لنفوسیت ها و در نتیجه افزایش بزرگی پاسخ، افزایش فعالیت سلول T و سلولهای NK در تخریب سلولی و تنظیم آپپتوز؛ با این طریق پاسخ سیستم ایمنی تحت کنترل قرار می گیرد.
  4. گلوتاتیون برای بسیاری از واکنش های متابولیک و بیوشیمیایی نظیر سنتز و ترمیم DNA، سنتز پروتئین، سنتز پروستاگلاندین، انتقال آمینواسیدها و فعالسازی آنزیم ها اهمیت بسزایی دارد. بنابراین، هر یک از سیستم های بدن می تواند توسط وضعیت سیستم گلوتاتیون تحت تاثیر قرار گیرد بویژه سیستم ایمنی، سیستم عصبی، سیستم گوارشی و ریه ها.

اندیکاسیون های مصرف لوازم آرایشی

  • درمان های ضدپیری
  • درمان های سفید کننده

 مواد تشکیل دهنده و نحوه مصرف

گلوتامکس (گلوتاتیون احیائی) 2%. اکسیپینت آب.

آمپول 5 میلی لیتری. جعبه ها حاوی 20 و 100 آمپول.